Israel: Is Obama good for Israel?

As America elects its next president, Israeli bloggers ponder which candidate is best for their country. Below are several perspectives on the topic:

Orit Kamir writes:

לפני שלוש עשרה שנים הביא עמו ×”-4 בנובמבר את סוף תקוות הסכמי השלום בהנהגתו של יצחק רבין. משנים של תקוה וכמעט אופוריה – שקענו לביצת מדמנה של מי אפסיים, שחיתות ויאוש עמוק. והנה, בדיוק 13 שנה מאוחר יותר, באותו תאריך עצמו, יתכן שיפתח חלון חדש – יתכן שהעם האמריקאי יצביע בעד שינוי אמיתי, בעד דרך חדשה, בעד תקוה. תקוה שאולי תפיח גם במפרשנו הציניים, המותשים, איזו התלהבות מחודשת. גם הם שם היו שקועים עד צואר במי אפסיים של שחיתות ויאוש. אמנם 8 שנים ולא 13, אבל היאוש ×”×™×” ניכר. והנה קם להם מי שמוכן להיות מנהיג בכוון חדש, ויתכן שהם יעזו להמר עליו, להאמין בו, ולרצות לאפשר לו לשנות. ואולי ×–×” ישליך גם עלינו. ואולי ×–×” יפיג במשהו את היאוש הסוגר ומשתק ומונע. אם לא נקווה, לא נאמין ולא נרצה מאוד – בודאי שתישאר זו אגדה…

Thirteen years ago the 4th of November brought the end of an era of peace agreements led by Yitzhak Rabin. From euphoric years of hope we've sunken into a swamp of corruption and deep despair. And now, exactly 13 years later, in the exact same date, a new window might open – it is possible that the American people vote for true change, a new way for hope. Hope that just might instill some excitement in our tired, cynical sails. They have also been head deep in despair and corruption, but only for 8 years, not 13. And here rises a person who is willing to lead in a new direction. They might take a chance on him, believe in him, long to give him a chance to make a change. And perhaps this will affect us too. Maybe it will lessen the desperation that closes in and paralyzes us. If we do not hope or believe – this will stay a legend…

Daniel Yanai writes:

הבחירות המסקרנות באמריקה יוכרעו בימים הקרובים. רבים מאזרחי ישראל מחזיקים בדעה אישית על המועמדים והיו שמחים לתרום לאחד מהם את קולם, כשהשאלה “מי טוב ליהודים” עומדת בבסיס ההכרעה. המועמדים עצמם מודעים לחשיבות הקול היהודי ובעיקר לכיס היהודי הרגיל לתרום לפוליטיקאים ומפזרים הצהרות רבות בדבר יחסם החם והאוהד לישראל.בדיקת העבר תגלה בבירור ×›×™ ×’`ון מק`קיין הוא אוהד ישראל לאורך שנים רבות ואילו אובאמה אינו בולט ×›×›×–×”. עובדה זו גרמה לרבים להכריע ×›×™ ×’`ון מק`קיין הוא המועמד הטוב לישראל. מק`קיין אף הצהיר ×›×™ יעביר את שגרירות ארצו מתל אביב לירושלים, למהלך ×–×” משמעות מדינית חשובה.

לעומתו ברק אובאמה הצהיר ומצהיר על מחוייבות עמוקה לבטחון ישראל וסגנו ג`ו ביידן הידוע כתומך נלהב בישראל מבטיח את המשך היחסים החמים בין ישראל לארצות הברית. אך התחושה היא שברק אובאמה טרם הצליח לקעקע את תדמיתו המפחידה, ויחס היהודים הפרו ישראלים כלפיו חשדני.

ישראל צריכה אמריקה חזקה. מדינת ישראל איתנה כלכלית, בטחונית ומדינית בזכות אמריקה. ההישגים הכבירים שלנו והתמורות שחוללנו בארץ ישראל היו ניכרים בשטח רק בעוד שנים רבות בלבד לולא עמדה לנו אמריקה. ובכלל סביר להניח שלולא תמיכת הנשיא טרומן כלל לא הייתה קמה מדינת ישראל.

השיקול הישראלי בבחירות בארצות הברית חייב להיות השיקול האמריקאי, כלומר מי מהמועמדים יעשה אמריקה חזקה יותר, מי מהמועמדים יחזיר לאמריקה את זוהרה ואת הרתיעה העולמית מפניה. ככל שמעמדה וחוסנה של אמריקה יגבר, כן ייטב לנו.

אינני בטוח שג`ון מק`קיין הוא האיש שיביא לשינוי באמריקה, אינני יודע אם הוא יוכל לבצר את הכלכלה האמריקאית, אינני בטוח שהוא המועמד הטוב לישראל על אף היותו ידיד נאמן לנו.

The intriguing elections in America will be decided soon. Many Israeli citizens hold personal opinions on the candidates and would be happy to donate their voice to one of them, when the question “who is good for the Jews” is critical in their decision. The candidates realize the importance of Jewish votes, spreading many declarations on their warm and supportive attitude towards Israel.Looking at the past, it is clear that John McCain has been a supporter of Israel which Obama is not prominent at that. This fact caused many to conclude that John McCain is the best candidate for Israel. McCain even declared that he will move the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem, a politically substantial move.

On the other hand, Barack Obama claims to have deep obligation towards the security of Israel and his VP, Joe Biden, is known to be an enthusiastic supporter of Israel, promising the continuation of the warm relations between Israel and the US. But the feeling is that Obama has not grounded his scary image, and the pro-Israeli Jew lobby is still hesitant in their support.

The Israeli consideration in these elections needs to be the US consideration, meaning, which candidate will make America strongest. Which candidate will bring America's radiance back. As America's standing and might rises, our standing will be better.

I am unsure if John McCain is the person that will bring change to America. I don't know if he can strengthen the US economy. I am unsure he is the best candidate for Israel, even if he is loyal to us.

moni writes:

I don't know if Obama is suitable to be president, but in Israel we have all learned that even an experienced leader who served top military and political roles, can fail as prime minister. A good leader is measured upon his capability to make choices, his intellectual sincerety and ability to be a solid leader. The fact that someone was commander in chief or governor does not necessarily point to a good presidential fit.

I have no clue if Obama can be a good president, but the thing that bothers me is the campaign of de-legitimization against him, which in my opinion, hurts us. Suddently you hear more and more analyses from Israelis and Jews explaining why Obama is bad for Israel, and on the other hand, Obama is forced to refer to the issue in his speeches, promising that “he has no sister” and that he has no Islamic roots.

Above the racist scent that the opposing campaign has, there is substantial harm for Israel and the Jews. The need for Obama to justify his views creates antagonism and strengthens the accusations against wide involvement of the Jewish lobby in American politics.

American Jews account for a small percetange of the population in the US, but their political influence has been substantial throughout American history. Their representation in the house and senate is rising, even though demographically Jewish community is growing smaller…

Perhaps it is time to loosen up this connection between Israel and the US. It has strategic importance to the existance of Israel, but it also obstructs Israeli economic-political development.
I do not think that Israel needs to be involved in the US democratic processes, including Israeli politicians. American communities should decide whom to support, but the Jews need to be careful or their viewpoint will act as a boomerang against them.

Also check out a highly viewed professional video clip of Israeli artists and politicians supporting and endorsing Barack Obama's pledge for change!

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.